Ứng Dụng

 

1: Ứng dụng nâng cấp Youtube cho Android 4.4 (smart youtube): Tại đây

2: Ứng dụng CHPlay: Tại đây 

3: Ứng dụng VTVgo: Tại đây 

4: Ứng dụng Viet_MobiTV: Tại đây

5: Ứng dụng Đọc Báo 24h: Tại đây

6: Ứng dụng chia sẻ màn hình điện thoại dùng IOS (Iphone): Tại đây

7: Ứng dụng chia sẻ màn hình điện thoại dùng Android: Tại đây

8: Hướng dẫn cài đặt App trực tiếp trên Tivi 

9: Ứng dụng hát Karaoke online Tại đây

10: Ứng dụng VTV Cab Tại đây

11: Ứng dụng Android Market Aptoide Tại đây

12: Nâng cấp Youtube cho Android 4.4 Tại đây

13: Nâng cấp Youtube cho Android 4.4 (Play Tube) Tại đây

14a: Phiên bản Smart youtube mới nhất Tại đây

14b: Hỗ trợ Smart youtube mới nhất Tại đây

15: Youtube cho Tivi Android 4.4 bản vá lỗi Tại đây

FaceBookChat: not config